De Oerakker Naar de facebook groep van De Oerakker
Home
Netwerk Eeuwig Moes
Netwerk De Bekoring
Oranje Lijst
Erfgoedzaden
Kennisbank
Links
Door allerlei oorzaken vindt sinds ca. 1900 een afname plaats van de variatie tussen en binnen gewassen die wereldwijd worden geteeld. Zeker in een land als Nederland met zijn sterke urbanisatie en intensieve land- en tuinbouw treedt dit proces van genetische erosie op.

Om het lot van oude in Nederland geteelde gewassen en rassen te verbeteren en te behoeden voor de ondergang begon Ruurd Walrecht in 1960 zijn levenswerk om zoveel mogelijk streekrassen te telen en te vermeerderen om zo de vitaliteit van ons levend cultureel erfgoed op peil te houden. In 1995 richtte Ruurd Walrecht Stichting De Oerakker op, met als doel om historische land- en tuinbouwgewassen als levend cultureel erfgoed te behouden.

In de stichting is het netwerk Eeuwig Moes en het netwerk de Bekoring ondergebracht. Het netwerk Eeuwig Moes houdt zich bezig met het behoud en gebruik van oude groentegewassen en het netwerk de Bekoring met het behoud en gebruik van oude graangewassen en begeleidende flora. De stichting bestaat momenteel uit circa 100 agro-initiatieven.

Agenda

1 april 2017 t/m 24 februari 2018
Tentoonstelling Botanische kunst, Fruit in Beeld, Fruitteeltmuseum, Kapelle.

30 juli 2017
Openstelling krozenboomgaard en fruitdoolhof, Boven Leeuwen.

19 augustus 2017
Open dag Tuinen van Weldadigheid i.v.m. 10 jarig bestaan.

8 t/m 10 september 2017
Beleef Landleven, Openluchtmuseum, Arnhem.

17 september 2017
Moestuindag Landgoed Twickel, Delden.

 

 Rassen aangeboden op zadenbeurzen 2017.

Nieuws

RSS Feed Widget

Het nieuws is afkomstig van de Kennisbank plantaardige bronnen.
U kunt u gratis abonneren op nieuws van de kennisbank!

Heeft U relevant nieuws mail dit dan, bij voorkeur met foto, naar Noortje Bas (noortje.bas@wur.nl).

Vragen of opmerkingen naar: deoerakker@gmail.com.