Nieuws

CGN appelcollectie wordt Nederlands erfgoedrassen collectie

Gepubliceerd op
2 maart 2020

In 2019 zijn 30 oude Nederlandse appelrassen aangeplant in de boomgaard in Randwijk. In 2020 komen er nog eens 30 rassen bij. Dit is het begin van het omvormen van de CGN appelcollectie in een Nederlands erfgoedrassen collectie.

CGN collectie

Ongeveer de helft van de CGN collectie met totaal 200 accessies, bestaat al uit oude rassen. Komende jaren zal steeds meer onderzoeksmateriaal en buitenlandse rassen vervangen worden door Nederlandse erfgoed rassen. Deze rassen worden door een groep van pomologen (appeldeskundigen) gecheckt op de juistheid van de naamgeving. Zo  kan de collectie als referentiecollectie  gebruikt worden.  

Inventarisatie van appelrassen in Nederland

In samenwerking met de leden van het Nederlands Fruit Netwerk (NFN) is de afgelopen jaren geïnventariseerd welke oude Nederlandse appelrassen nog in Nederland voorkomen. Met kennis van de pomologen, handboeken en de Oranje lijst is een overzicht gemaakt. Deze lijst bestaat momenteel uit ongeveer 400 rassen waarvan gedacht wordt dat deze tot het Nederlandse erfgoed behoren. Ze zijn ingedeeld in prioriteitsklassen. De rassen die het meest zeldzaam zijn worden geënt en in de collectie opgenomen.

Werkzaamheden

Verschillende leden van het NFN hebben het  enthout geleverd uit hun eigen collecties. Dit enthout is door één van de leden geënt op onderstam en opgekweekt tot nieuwe boompjes. Deze rassen zijn in december 2019 geplant in de boomgaard in Randwijk.

In februari 2020 is een volgende serie van 30 oude rassen geënt. Deze rassen worden aan het eind van het jaar toegevoegd aan de collectie. Op deze manier bouwt het CGN samen met het NFN een erfgoedcollectie waarin de meest kwetsbare appelrassen van Nederland veilig gesteld worden.

De NAKtuinbouw checkt  de nieuwe bomen  op ziekten zodat  dit erfgoed in de toekomst ook uitgegeven kan worden.

Een veldcollectie is altijd kwetsbaar. Bijvoorbeeld door ziekten of weersomstandigheden. Daarom wordt, als extra veiligheidsmaatregel, onderzocht of het mogelijk is om knoppen van deze rassen te bewaren in vloeibare stikstof.

Website

Op de website van het CGN zijn alle gegevens over de appelcollectie te vinden.