Nieuws

Historische rassenlijsten digitaal beschikbaar

Gepubliceerd op
30 maart 2020

Rassenlijsten geven belangrijke informatie over verschillende rassen en variëteiten van gewassen. De eerste Rassenlijst werd in 1924 gepubliceerd. Medewerkers van Wageningen University & Research hebben alle edities van de Rassenlijst vanaf 1924 gedigitaliseerd. Ze zijn vrij toegankelijk.

In 1924 begon het Wagenings Instituut voor Plantenveredeling met de uitgave van de 'Rassenlijst', een beschrijving van de rassen van landbouwgewassen die in Nederland geteeld werden. Tot 2007 is de 'Rassenlijst' jaarlijks uitgegeven, aanvankelijk door het Instituut voor Plantenveredeling, later onder de wettelijke Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen. Vanaf 2007 worden nieuwe rassen geregistreerd door CSAR (Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen).

De eerste Rassenlijst voor groentegewassen werd in 1943 gepubliceerd door het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen in Wageningen, waarna vrijwel jaarlijks een nieuwe rassenlijst uitkwam. Vanaf 1969 was de ‘Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor Groentegewassen’ verantwoordelijk voor de jaarlijkse publicatie.

Historische rassenlijsten

Informatie over oude rassen, rassen die geteeld zijn in de periode vanaf 1850 tot 1950, zijn opgenomen in de Oranje Lijst. IIn die lijst zijn meer dan 6.500 rassen opgenomen, zoals 745 verschillende aardappelrassen en 158 variaties op een wortel. Deze rassen vormden vaak het uitgangsmateriaal van de moderne rassen en kunnen gezien worden als biocultureel erfgoed Door die oude rassen beschikbaar te houden, heb je de mogelijkheid deze weer te telen en ook om waardevolle toekomstige rassen te ontwikkelen.

De Oranje lijst bevat van veel rassen ook beschrijvingen. Een deel van deze beschrijvingen zijn afkomstig uit de verschillende beschrijvende rassenlijsten die nu gedigitaliseerd zijn.

Alle historische edities van de Rassenlijst zijn nu digitaal vrij beschikbaar. Op de website van CSAR vind je de actuele rassenlijsten. De Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouw en Veehouderij 2020 is daar sinds kort beschikbaar met de meest recente gegevens van de aanbevolen rassen van de belangrijkste akkerbouw en voedergewassen.