Over de Oerakker

Door allerlei oorzaken vindt sinds ca. 1900 een afname plaats van de variatie tussen en binnen gewassen die wereldwijd worden geteeld. Zeker in een land als Nederland met zijn sterke urbanisatie en intensieve land- en tuinbouw treedt dit proces van genetische erosie op.

Om het lot van oude in Nederland geteelde gewassen en rassen te verbeteren en te behoeden voor de ondergang begon Ruurd Walrecht in 1960 zijn levenswerk om zoveel mogelijk streekrassen te telen en te vermeerderen om zo de vitaliteit van ons levend cultureel erfgoed op peil te houden. In 1995 richtte Ruurd Walrecht Stichting De Oerakker op, met als doel om historische land- en tuinbouwgewassen als levend cultureel erfgoed te behouden.

In de stichting is het netwerk Eeuwig Moes, het netwerk de Bekoring en het Nationaal Fruit Netwerk ondergebracht. Het netwerk Eeuwig Moes houdt zich bezig met het behoud en gebruik van oude groentegewassen, het netwerk de Bekoring met het behoud en gebruik van oude graangewassen en begeleidende flora en het Nationaal Fruit Netwerk met het behoud en gebruik van oude fruitrassen. De stichting bestaat momenteel uit circa 100 agro-initiatieven.

Aanmelden

Om ons doel te bereiken zijn we op zoek naar mensen die net zoals wij enthousiast zijn voor het behoud van ons biocultureel erfgoed. U kunt concreet bijdragen aan het in stand houden en gebruik van oude akkerbouw- en groentegewassen en -rassen door lid te worden van Stichting De Oerakker. Dit kan door een e-mail te sturen naar De Oerakker.