Netwerk

Behoud van diversiteit

Granen worden gebruikt als voedsel, bijvoorbeeld om brood van te bakken, maar ook als voedsel voor (pluim) vee, die weer zuivel, eieren en vlees opleveren. Wist u dat er veel verschillende soorten graan zijn? Iedere met weer bijzondere eigenschappen. Door de eeuwen heen zijn er vele graansoorten ontdekt en geselecteerd. Iedere streek had vroeger weer andere soorten en selecties welke in die streek het beste konden groeien. Tussen deze granen was ruimte voor akkerkruiden als klaproos, korenbloem en gele ganzenbloem.

In de afgelopen vijftig jaar zijn deze oude granen ingeruild voor moderne rassen met een hoge opbrengst. Door de moderne manier van landbouw zijn ook de vele begeleidende akkerkruiden verdwenen.

Als netwerk zien wij een toekomst voor deze oude graansoorten. Denk daarbij ook aan bijzondere en misschien nog verborgen eigenschappen die voor een meer duurzame landbouw nog van groot belang kunnen zijn. Door het beschikbaar maken van kennis en zaden kunnen we samen met u deze oude graansoorten en akkerkruiden behouden, kunnen we genieten van kleurige graanveldjes en misschien nog wel het belangrijkste: we kunnen onze kinderen leren waar ons voedsel vandaan komt. Helpt u mee?

In stand houden van rassen en soorten

Om de zaden ter beschikking te kunnen stellen aan ieder die hart heeft voor historische gewassen en rassen is het van belang dat er voldoende zaad beschikbaar is. Het vermeerderen van zoveel mogelijk oude rassen van akkerbouwgewassen en hun begeleidende flora is daarom van groot belang en dient zo breed mogelijk gedragen en uitgedragen te worden.

Gezamenlijk willen we er dan ook voor zorgen dat er een collectie aan granen en hun begeleidende flora in stand wordt gehouden. Dit willen we doen door jaarlijks zaad te vermeerderen dat bij de verschillende deelnemers zal worden opgeslagen en waarvan een duplicaat zal worden behouden bij het Centrum voor Genetische Bronnen, de Nederlandse genenbank.

Het netwerk De Bekoring is aangesloten bij de Stichting De Oerakker dat een overkoepelende organisatie wil zijn voor alle Nederlandse initiatieven die zich bezighouden met het instandhouden van oude land- en tuinbouwgewassen en een platform wil bieden om de krachten te bundelen om te voorkomen dat de diversiteit op onze akkers en gaarden verloren gaat.

Deelnemers

Het netwerk de Bekoring bestaat uit verschillende stichtingen en bedrijven die zich inzetten voor het behoud en gebruik van oude, vaak vergeten, akkerbouwgewassen en – rassen en hun begeleidende flora. Het netwerk bestaat momenteel uit zo'n 10 leden afkomstig uit heel Nederland. Tweemaal per jaar organiseren wij een bijeenkomst: in het voorjaar bij één van de leden en in het najaar is er een algemene vergadering met de andere aangesloten netwerken in het kader van de Stichting De Oerakker.